Έχουμε τις λύσεις Oλοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών BRIGHT_SLIDER_02 Παρέχουμε ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών Oλοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών Βάζουμε στόχους, όχι όρια Oλοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών
Το προφίλ μας

Πολυετής Εμπειρία

Η «BRIGHT BUSINESS SOLUTIONS» είναι μια από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες συμβούλων. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικων υπηρεσιών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υποστηρίζοντας μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Με την πολυετή εμπειρία της δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σημαντικών έργων και επενδύσεων, στις υποδομές, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση, στην απασχόληση, και στις δεξιότητες, στο περιβάλλον και την ενέργεια, στην πράσινη Μετάβαση, στην ψηφιακή μετάβαση, στο εμπόριο τη παραγωγή και τη μεταποίηση, σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και σε αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις.

Έχει συμμετάσχει και συντονίσει Ευρωπαϊκά, εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για ιδιώτες, δημόσιους οργανισμούς και ΟΤΑ. Με γνώμονα το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η υψηλή και εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, καθώς και η πολυετή εμπειρία της εξασφαλίζει την άρτια υλοποίηση όλων των παραπάνω, καθώς και την επιτυχή έκβαση των έργων. Η ομάδα της Bright Business Solutions αποτελείται από λογιστές - φοροτεχνες, οικονομολόγους, μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπει εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε έργο.

Δηλώνει το παρόν σε ολοένα και περισσότερα έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ευθύνη, όραμα, γνώσεις και εμπειρία, καθώς επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και νέες τεχνολογίες.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας