Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Η «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΕ» έχει ως στόχο την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών: συμβουλευτικών, διοικητικών, διαχειριστικών και τεχνικών- τεχνοκρατικών υπηρεσιών. Με προσήλωση στον στόχο, σε κάθε νέο project που αναλαμβάνει, παρέχει εξατομικευμένη προσέγγιση για την διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών. Χρησιμοποιώντας τεχνικές κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στη βάση προσφερόμενων μέσων και ευκαιριών, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας και αντίστοιχων στάσεων & συμπεριφορών.

Με γνώμονα όλα ετούτα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσιών παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική, υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες, υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις.

Η παροχή υπηρεσιών προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση της ομάδας στόχου, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας καθώς, επίσης διερευνά και αξιολογεί με εξατομικευμένη έρευνα και εκτίμηση το υφιστάμενο επίπεδο εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων της ομάδας στόχου, συγκροτώντας ένα ατομικό πλάνο στόχων δυνατοτήτων και μέσων ανάπτυξης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας